Disclaimer

Door gebruik te maken van de informatie en diensten op www.chantalvabyheart.nl ga je akkoord met de privacyverklaring en disclaimer op deze pagina.

Deze website van Chantal VA by heart is gericht op serviceverlening en informatieverstrekking. Ik stel de inhoud met grote zorg samen en streef naar volledigheid en nauwkeurigheid. Ik kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel ik er naar streef dat de website continu toegankelijk is, kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het feit dat de website voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan ook tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.